Stadsdelsnämnderna

Båda stadsdelsnämnderna har slutna sammanträden ikväll. Publicerad den 23 april, 2020 Nyheter. Varken Rinkeby-Kista eller Spånga-Tensta har ordnat så att kvällens sammanträden kan följas på nätet. I Rinkeby-Kista kommer mötet äga rum i förvaltningens hus i Kista och Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd möts i Spånga Folkan. Båda ... Stadsdelsnämnderna har därför möjlighet att stänga en daglig verksamhet. Om en daglig verksamhet stänger kommer ansvarig stadsdelsförvaltning att informera brukare och deras anhöriga. Habiliteringsersättning betalas ut till verksamheternas brukare även under tid som den dagliga verksamheten hålls stängd. Stadsdelsnämnderna och deras områden infördes 1 januari 1990 och var då 21 till antalet. Områdena Frölunda och Högsbo slogs samman 1 januari 2010. Varje stadsdelsnämndsområde består av ett eller flera primärområden (oftast motsvarande stadsdelar). Den 1 januari 2011 slogs stadsdelsnämndsområdena ihop till 10 stycken. Stadsdelsnämnderna inrättades 1989 och från och med den 1 januari 2011 har Göteborgs kommun tio stadsdelsnämnder, då en sammanslagning skedde av de tidigare 20 stadsdelsnämnderna. Stadsdelsnämnderna ansvarar för lokal fritidsverksamhet, lokal biblioteksverksamhet, handikapp- och äldreomsorg, barnomsorg och individ- och familjeomsorg ... Stadsdelsnämnderna kan komma att försvinna. Politikerna i kommunstyrelsen är nu överens att utreda en framtida organisation med centrala nämnder. Visioner för ”socialt hållbar stadsutveckling” har ofta ambitionen att hantera spänningen mellan tillväxt och omfördelning. Vad detta innebär i konkreta åtgärder kan dock variera avsevärt. I denna studie står organiseringen för hållbarhetspolitiken Stadsdelsnämnderna beslutar i frågor som rör individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet samt social omsorg för funktionshindrade och äldre. Politiker i stadsdelsnämnderna. Stadsdelsnämnderna har vardera elva ledamöter och elva ersättare. De är fritidspolitiker och arbetar politiskt vid sidan av sitt ordinarie arbete eller studier. Slutet för stadsdelsnämnderna i Göteborg är ett faktum. Beslutet att avveckla togs i fullmäktige på torsdagskvällen, och nu inleds vad som beskrivs som den största omorganisationen på 30 år.

Historiska beslutet: Stadsdelsnämnderna i Göteborg ...